Verzuring & Mineralen status

4. PNH-U
In urine gemeten: Zuurgraad (pH), Ammonium, Urinezuur, Fractionele urinezuur excretie, Ureum, Kreatinine, Natrium, Kalium, Calcium en Magnesium, Fosfaat

 

Met bovenstaande testen meten we de mineralen en zuur-base status.
De uitscheiding van zuren en mineralen zijn op een complexe wijze aan elkaar gekoppeld.


Zowel chronisch overmatige inname van natrium, calcium en fosfaat in combinatie met relatief lage inname van kalium en magnesium zorgt voor chronische verzuring.

Omgekeerd zorgt verzurende voeding (exogene verzuring) en verzurende metabole processen (endogene verzuring) voor verstoorde mineralen balans.

Uitsluitend meten van de pH in urine geeft geen inzicht in de mate van verzuring, noch in de oorzaken ervan.

Met de combinatie van ureum/kreatinine ratio, ammonium/kreatinine ratio en fosfaat/kreatinine ratio in urine kunnen we een ernst en oorsprong van eventuele chronische verzuring vaststellen.

Door het totaalbeeld wat wij meten kan gepersonaliseerd voedingsadvies worden gegeven.

Chronisch laaggradige verzuring heeft een belangrijke bijdrage in het ontstaan van tal van chronische ziekten.

 

©Jan Hessels
Hessels+Grob bv
Versie 1.14 Juli 2021