Koolhydraat / Lipiden / Redox metabolisme

1. PNH-MR
In bloed gemeten: Koolhydraat - Lipid – Redox metabolisme

 

Een gestoord glucose (koolhydraat) metabolisme ligt aan de basis van vele metabole verstoringen. Het is ook vaak de oorzaak van verstoringen in het lipid en eiwit en redox metabolisme.

Daarom is het belangrijk om op verschillende manieren naar het glucose metabolisme te kijken.

Ten eerste door middel van het meten van glucose en insuline en berekenen van de HOMA-IR index; dit is de meest gevoelige maat om vroegtijdige verstoringen in het glucose metabolisme aan te tonen.

Dit moet nuchter worden gemeten.

Totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol en triglyceride vormen gezamenlijk het lipiden profiel.
Dit profiel geeft in combinatie met de gegevens uit het koolhydraat en eiwit metabolisme en de redox status (zie hieronder) een belangrijk inzicht in het risico’s op chronische ziekte.

Globaal kunnen we dit vangen onder de noemer van het metabool syndroom (MetS). Naast hart- en vaatziekten zijn tal van andere chronische ziekten geassocieerd met MetS.

Bij MetS is redox status (reductie/oxidatie status) bijna altijd gestoord met een verhoogde oxidatieve stress.

De aard en ernst van de redox verstoring komt tot uiting in de waarden van geoxideerde (gecarbonyleerde) eiwitten, ALAT, hsCRP, ferritine, GGT, urinezuur en bilirubine.

Het voedingsadvies is gericht op vermindering van het risico op chronische ziekten, waarin vermindering van MetS en optimalisatie van de redox status een belangrijke rol spelen.


©Jan Hessels
Hessels+Grob bv
Versie 1.14 Juli 2021